آرمان مرادی شنبه 10 آبان 1393 08:22 ب.ظ نظرات ()
سلام
بی مقدمه بحث اصلی رو شروع میکنم:
ما شیعیان یه مشکلی داریم فکر مکنیم همین دهه اول رو باید عزا داری کنیم ولی ،ولی باید، باید همش همش عزا دار باشیم چون ،چون امام منوشما واسه نماز و دینش قیام کرد نه قدرت اره ،اره همه ،همه میدونیم ولی فقط، فقط یه بار، بیاید و برگردید به عقب ببینین چیکار کردیم چند تا از نمازامون ترک شده ،راه دور نریم خودم حساب که کنم 1 سال نماز نخوندم باورم نمی شد ولی حالا ..... دیگه نمیدونم، نمیدونم با کدوم زبون به همه ، به همه بفهمونم که اره نماز، نماز فقط واسه خودمونه خدا بهش نیاز نداره ما نیاز داریم .

«این قصه به پایان رسید ولی حکایت هم چنان باقیست»