آرمان مرادی چهارشنبه 16 مهر 1393 01:31 ب.ظ نظرات ()
ماه مهر هم در گذر است
تو کجایی به کجا در نظرت مینگری
 بنگر بر همه سالت که گذشت
 دیروز بود عید باز هم گذشت
 (وحید مرادی)

(شما دوست عزیزم که فکر میکنی کپیه نه اینو خودم نوشتم ازین فکرا نکن )