آرمان مرادی شنبه 21 تیر 1393 12:11 ب.ظ نظرات ()
ماه رمضان یعنی ماه برآورده  شدن آرزو ها ماهی که با رعایت تمام موارد برای یک روزه درست انسان می تواند از خداوند آنچه را که می خواهد طلب کند اما اگر آنچه که می خواهد به نفع او نباشد و خود او نداند خداوند آن را به او نمی دهد یا اگر می دهد به گونه ی دیگری می دهد که به او ضرر نزند.