آرمان مرادی چهارشنبه 18 تیر 1393 08:59 ق.ظ نظرات ()
ماه رمضان یکی از ماه های پر برکت برای ما مسلمانان است و این ماه ماه خدا است زیرا رمضان یکی از اصفات خداوند باری تعالی است و نباید آن را به تنهایی نام ببریم مثلا بگوییم رمضان آمد یا رمضان رفت بلکه باید بگویم ماه رمضان آمد یا ماه رمضان رفت.
رمضان از مصدر (رمض) به مفهوم شدت گرما و تابش آفتاب بر رمل معنا شده است پس چنین نامی از دقت نظر و لطافت خاصی بر خوردار است.