آرمان مرادی شنبه 17 خرداد 1393 10:13 ق.ظ نظرات ()
می دونی زندگی چطوری میگذره ؟

فکر کنم نمی دونی پس بزار بهت بگم :

زندگی سه روزه :

روز اول تموم شده (گذشته)

روز دوم که الان (حال)

روز سوم هنوز نیومده پس غمش رو نخور که چه کنی(آینده)

حال می خوای خیالت راحت باشه پس حالا رو بچسب و به گذشته و آینده فکر نکن زندگی زیبا میشه.